รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน 24 มิ.ย. 56

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22

ขอรายงานลผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน 24 มิ.ย. 56

เวลา 08.00 น. ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง จัดสอนแทน

เวลา 09.20 - 10.10 สอนแทน อ.ปริญา ชั้น ม.2/1

เวลา 11.00-11.50 สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ป.6 จำนวน 12 คน มาครบ

เวลา 13.00-14.40 สอนวิชาโปรแกรมนำเสนอข้อมูล ม.2 จำนวน 17 คน ครบ

เวลา 14.40-15.30 สอนชุมนุมคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 คน มา 13 คน กลับบ้าน 1 คน คือ นายสมเกียรติ

เวลา 15.30 ประชุมพิเศษ ณ ห้องประชุมของโรงเรียน

ความคิดเห็น

รูปภาพของ วรรณา ไชยตรี

ทราบ

 

                                                      ขอบคุณ