โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศเปิดภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วันศุกร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2566
*****กำหนดการ****
เวลา 08.00 น. - 12.00 น. นักเรียนทุกชั้นปี รายงานตัวเข้าโรงเรียน
*** สิ่งที่ต้องเตรียมมารายงานตัว***
1. ยูนิฟอร์มโรงเรียน (ชุดนักเรียน ชุดพละ)
2. นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ให้นำไม้กวาดอ่อนมาคนละ 1 ด้าม
3. นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนปลายให้นำไม้กวาดทางมะพร้าว
มาคนละ 1 ด้าม
4. ของใช้ส่วนตัว
 
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2566,00:00   อ่าน 52 ครั้ง