โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (อ่าน 35) 02 มิ.ย. 66
ประกาศเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 52) 18 พ.ค. 66
แจ้ง กิจกรรมค่ายวัยใส หัวใจธรรม นักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 53) 14 พ.ค. 66
รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2566 (อ่าน 55) 09 พ.ค. 66
รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566 (อ่าน 112) 31 มี.ค. 66
รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (อ่าน 129) 08 มี.ค. 66
รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566 (อ่าน 158) 01 ก.พ. 66
รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม2565 (อ่าน 185) 04 ม.ค. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น ป.1 , ม.1 และ ม.4 (อ่าน 21) 03 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอนอนแบบมาตรฐาน 38 พร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 173) 27 ธ.ค. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 185) 07 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน (อ่าน 198) 01 ธ.ค. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2565 (อ่าน 200) 02 พ.ย. 65
ราบละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง (อ่าน 268) 07 ต.ค. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565 (อ่าน 263) 06 ต.ค. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565 (อ่าน 305) 05 ก.ย. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565 (อ่าน 335) 30 ก.ค. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565 (อ่าน 372) 30 มิ.ย. 65
กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 531) 06 มิ.ย. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (อ่าน 426) 03 มิ.ย. 65
ประกาศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถประจำโรงเรียน (อ่าน 462) 13 พ.ค. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565 (อ่าน 347) 04 พ.ค. 65
ประกาศ เรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 640) 21 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นเคลื่อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 1218) 03 เม.ย. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565 (อ่าน 357) 30 มี.ค. 65
ประกาศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กหรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 130) 28 มี.ค. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (อ่าน 400) 04 มี.ค. 65
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ที่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (อ่าน 610) 16 ก.พ. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือน มกรารคม 2565 (อ่าน 451) 02 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 49) 24 ม.ค. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564 (อ่าน 1168) 09 ม.ค. 65
รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (อ่าน 506) 10 ธ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง รายขื่อนักเรียน ในการรายตัว รอบที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 612) 28 พ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การรายตัว รอบที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 601) 15 พ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) (อ่าน 425) 09 พ.ย. 64
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564 (อ่าน 460) 05 พ.ย. 64
เรื่อง การเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 392) 27 ต.ค. 64
กำหนดการ การฉีตวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียน (อ่าน 571) 10 ต.ค. 64
รายละเอียดประกอบงบทดลองบัญชีที่สำคัญ (อ่าน 372) 02 ต.ค. 64
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2564 (อ่าน 383) 02 ต.ค. 64
กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒธรรมจีนให้เยาวชนไทยด้วยกิจกรรม “The Belt and Road” (อ่าน 35) 16 ก.ย. 64
รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2564 (อ่าน 340) 02 ก.ย. 64
รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (อ่าน 342) 03 ส.ค. 64
ปะกาศ เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 645) 12 ก.ค. 64
รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน2563 (อ่าน 431) 04 ก.ค. 64
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (อ่าน 465) 08 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (อ่าน 721) 30 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 (อ่าน 538) 25 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง กำหนดการรายงานตัว และกำหนดการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 965) 21 พ.ค. 64
ประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 507) 20 พ.ค. 64