โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
คณะผู้บริหาร

นายชยุต ข่าขันมะลี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0912987099
อีเมล์ : chayut0114@gmail.com

นางวรรณา ไชยตรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กิตติธัช จันทรา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

พรชัย ก้างส่วย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา