โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22
99 ม.4   ตำบลแม่นาเติง  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130
เบอร์โทรศัพท์ 053065141
คณะผู้บริหาร

ดร.วาสนา จินดาสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0899566899
อีเมล์ : zixzax_27@hotmail.com

นางวรรณา ไชยตรี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กิตติธัช จันทรา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

พรชัย ก้างส่วย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา